Zapoznaj się z naszymi aktualnymi promocjami i ofertami specjalnymi dla firm pod http://www.pgnig.pl/dla-firmy/oferta
Rejestracja konta w Biznes24

Zarejestruj się

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi elektronicznego konta w serwisie Biznes24 w związku z realizacją zawartej umowy.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych

Z chwilą rejestracji akceptuję Regulamin serwisu Biznes24

Rejestracja konta w serwisie Biznes24

W celu założenia konta w systemie Biznes24 będziesz potrzebować danych z faktury otrzymanej w ciągu ostatnich 60 dni. Może to być faktura zaliczkowa, korygująca, bądź końcowa. Jak również będzie Ci potrzebny numer umowy podpisanej z PGNiG OD.

Przeczytaj przed rejestracją!

  • Wpisz numer NIP przedsiębiorstwa, z którym zawarta jest umowa z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. NIP musi składać się z dziesięciu cyfr.
  • Wpisz numer faktury otrzymanej w ciągu ostatnich 60 dni. Może to być faktura zaliczkowa, korygująca, bądź końcowa.
  • Wpisz numer kwoty brutto z faktury o numerze wymienionym w oknie wyżej. Wpisz w formacie XX,XX. Na przykład: 1234,56
  • Wpisz numer umowy zawartej z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
  • NIP, Numer faktury oraz kwotę brutto faktury znajdziesz na fakturze.
  • Pamiętaj, by Numer umowy odpowiadał punktowi poboru gazu, którego dotyczy faktura!
  • System nie rozróżnia małych i dużych liter. Nie identyfikuje również przecinków, kropek, spacji czy ukośników! Jeśli nie możesz się zarejestrować, to zweryfikuj ponownie wprowadzone dane! Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostały one wprowadzone z błędem!

W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt pod adres biznes24.pomoc@pgnig.pl