Zapoznaj się z naszymi aktualnymi promocjami i ofertami specjalnymi dla firm pod http://www.pgnig.pl/dla-firmy/oferta
Rejestracja konta w Biznes24

Zarejestruj się

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi elektronicznego konta w serwisie Biznes24 w związku z realizacją zawartej umowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Z chwilą rejestracji akceptuję Regulamin serwisu Biznes24

Rejestracja konta w serwisie Biznes24

W celu założenia konta w systemie Biznes24 będziesz potrzebować danych z faktury otrzymanej w ciągu ostatnich 60 dni. Może to być faktura zaliczkowa, korygująca, bądź końcowa. Jak również będzie Ci potrzebny numer umowy podpisanej z PGNiG OD.

Przeczytaj przed rejestracją!

  • Wpisz numer NIP przedsiębiorstwa, z którym zawarta jest umowa z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. NIP musi składać się z dziesięciu cyfr.
  • Wpisz numer faktury otrzymanej w ciągu ostatnich 60 dni. Może to być faktura zaliczkowa, korygująca, bądź końcowa.
  • Wpisz numer kwoty brutto z faktury o numerze wymienionym w oknie wyżej. Wpisz w formacie XX,XX. Na przykład: 1234,56
  • Wpisz numer umowy zawartej z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
  • NIP, Numer faktury oraz kwotę brutto faktury znajdziesz na fakturze.
  • Pamiętaj, by Numer umowy odpowiadał punktowi poboru gazu, którego dotyczy faktura!
  • System nie rozróżnia małych i dużych liter. Nie identyfikuje również przecinków, kropek, spacji czy ukośników! Jeśli nie możesz się zarejestrować, to zweryfikuj ponownie wprowadzone dane! Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostały one wprowadzone z błędem!

W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt pod adres biznes24.pomoc@pgnig.pl